Synchronizované plávanie (nazývané aj akvabely alebo umelecké plávanie) je plavecký šport – kombinácia tanca, plávania a gymnastiky. Rozšírené označenie týchto plavkýň „akvabely“ pochádza z latinčiny –  aqua znamená „voda“ a bella „pekná“.

Akvabely majú počiatky v 20. rokoch 20. storočia v Kanade, kde ich pôvodne označovali ako vodný balet. Začiatkom tridsiatych rokov sa rozšírili aj do USA, v roku 1933 mali veľký úspech u divákov na Svetovej výstave v Chicagu.

Synchronizované plávanie má svoje majstrovstvá sveta od roku 1973, majstrovstvá Európy od roku 1974, na programe olympijských hier je od roku 1984.
Na olympijských hrách štartujú výlučne ženy. Na majstrovstvách sveta môžu od roku 2015 štartovať aj muži v zmiešaných pároch.

Vitajte na stránke najstaršieho klubu synchronizovaného plávania na Slovensku – Slávia STU Artistic Swimming!

Stanovy

Viac o aktivitách klubu

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu v roku 2019!