TRÉNIGOVÉ CIELE:

  • október-december

zdokonalenie v plaveckých štýloch

základy plutvovacích techník

príprava na Vianočné vystúpenie

  • január-marec

Technika povinných figúr Úroveň 1

prvá suťaž v povinných figurách

  • apríl- jún

zdokonalovanie povinných figúr Úroveň 1

druhá súťaž v povinných figurách

základy povinných figúr Úroveň 2

príprava na Letné vystúpenie