Do prípravky zaraďujeme dievčatá, ktoré už absolvovali prvý rok v nábore alebo aj dievčatá, ktoré už vedia základné plavecké techniky a základy gymnastiky alebo tanca a majú 8 a viac rokov.

 

TRÉNINGOVÉ CIELE:

  • október-december

zdokonalovanie techniky plávania – celý štýl KRAUL, ZNAK a PRSIA

zopakovanie pádlovacích techník – základné plutvovanie, propeler, kanoe

učenie nových pádlovacích techník- revers propeler, balóniky, lobster, aligátor

technika povinných figúr Úroveň 1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

príprava na súťaž Žábky na Slávii

príprava na Vianočné vystúpenie

  • január-marec

zdokonalovanie pádlovacích techník – revers propeler, balóniky, lobster, aligátor

učenie základov tímovej zostavy- práca v útvaroch, zmeny útvarov v šlapačke

zdokonalovanie techniky povinných figúr Úroveň 2

príprava na súťaž Zlatá rybka

  • apríl-jún

základy techniky povinných figúr Úroveň 3

čo je to tímovka? -práca v útvare

príprava na súťaž Synchro Stars

príprava na Letné vystúpenie