Tréningy – nábor

Pred vodou pri bazéne:

 1. Pravá nôžka, ľavá nôžka: úvod
 2. Kolo, kolo mlynské
 3. Skáče žaba: prsiarske nohy
 4. Motýľ + ohybnosť bedrových kĺbov
 5. Pláva kačka: prsiarske ruky
 6. Nácvik kraulove nohy
 7. Baletky – ceruzky: na suchu na klepanie
 8. Ide, ide slon: baletky
 9. Nácvik kraulove ruky

… sprcha, otužovanie …

 

Vo vode:

 1. Walking / Všetky moje kačiatka
 2. Mravčeky
 3. Skáče žaba + nácvik prsiarskych nôh 50 m
 4. Kraulove nohy 50 m
 5. Pláva kačka + nácvik prsia 50 m
 6. Nácvik základné plutvovanie o stenu
 7. Nácvik šlapačka
 8. Skákanie, hra s loptou
 9. Rozlúčenie – hlava, ramená, kolená, palce

 

Ročný tréningový plán:

Sept.: spoznanie sa, zaradenie do družstiev a čiar, spoznanie prostredia, vysvetlenie a pochopenie terminológie a bežných pokynov

Okt.: zvládnuť plávanie prsia (veľké), prsiarske a kraulove nohy, základné plutvovanie, šlapačka, skoky „panák“ 

Nov.: zvládnuť plávanie prsia, znakove ruky, kraulove ruky (veľké), základné plutvovanie v posune, šlapačka v dvoch čiarach s otáčaním, príprava na Vianočné vystúpenie

Dec.: zvládnuť plávanie znak, nácvik stroukov, tub, šlapanie a presuny v jednoduchých útvaroch, Vianočné vystúpenie

(ďalšie mesiace podľa vývoja a stavu v družstve)